Latest News: Πιστοποίηση της Saudi Arabian Airlines κατά ISO 27001:2005 Πιστοποίηση της INTRACOM Defense Electronics για την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών Πιστοποίηση του ICE LAND Water Park στο Αραβικό Εμιράτο Ras Al Khaiman Πιστοποίηση του Θεραπευτικού Κέντρου Αθηνών ΛΕΥΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 40 νέες συνεργασίες Τεύχος 32 - Μάρτιος 2013  
   
Editorial | Τα Νέα μας | Άποψη | Κοινωνική Ευθύνη | Εκδηλώσεις | Σεμινάρια | TÜV CYPRUS | TÜV NORD | Συνεργάτες
Saudi Arabian Airlines
1η εξαμηνιαία επιθεώρηση επιτήρησης της Αεροπορικής Εταιρείας

ICE LAND Water Park
Απευθείας ανάθεση επιθεώρησης από την Υπηρεσία Επενδύσεων & Ανάπτυξης της Κυβέρνησης του Αραβικού Εμιράτου Ras Al Khaiman

Πρώτη Παγκόσμια Πιστοποίηση για το σταμναγκάθι με βάση
το πρωτόκολλο GLOBALG.A.P v4
  Μας Άρεσε
www.tuvhellas.gr
 
 
 
 

Ξεκίνησε ο νέος κύκλος εκπαιδευτικών σεμιναρίων από την TÜV HELLAS

Με κεντρικό τίτλο «Η Γνώση είναι Δύναμη» ο Φορέας Επιθεώρησης, Πιστοποίησης και Εκπαίδευσης TÜV HELLAS, μέλος του Γερμανικού Οργανισμού
TÜV NORD Group παρουσιάζει τον νέο κύκλο εκπαιδευτικών σεμιναρίων του για το πρώτο τετράμηνο του 2013. Με 61 διαφορετικές θεματικές από τις κατηγορίες Ποιότητα, Περιβάλλον – Ενέργεια, Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία, Ασφάλεια Τροφίμων, Αγροτικά, Πληροφορική, Τεχνικές Δεξιότητες και Επιχειρηματική Βελτίωση, η
TÜV HELLAS δίνει τα απαραίτητα εφόδια σε όλους όσους επιθυμούν να αποκτήσουν ένα συγκριτικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας, στο σημερινό άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Έχοντας αποκτήσει ηγετική θέση στην Ελλάδα στον χώρο των Επιθεωρήσεων και Πιστοποιήσεων,


Δείτε εδώ αναλυτικά το νέο πρόγραμμα σεμιναρίων

προσφέροντας υπηρεσίες με κύρος, αξιοπιστία, αναγνωρισιμότητα και προστιθέμενη αξία, η TÜV HELLAS στοχεύει στη μετάδοση της γνώσης της και της συσσωρευμένης εμπειρίας της μέσα τη διοργάνωση των εκπαιδευτικών σεμιναρίων. Μέχρι σήμερα, η
TÜV HELLAS έχει διοργανώσει περισσότερα από 1.000 σεμινάρια με περισσότερους από 15.000 συμμετέχοντες.

Όλα τα σεμινάρια έχουν πιστοποιήσεις από IRCA (U.K), IEMA, PMI και TÜV HELLAS και είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να υπάρχει αμφίδρομη επικοινωνία και να αξιολογείται η ποιότητα της μάθησης σε κατάλληλα σημεία (συνεχής αξιολόγηση), ενώ είναι αλληλεπιδραστικά με χρήση ομαδικών ασκήσεων, μελέτες περιπτώσεων, ασκήσεις ρόλων, ομιλίες και συζητήσεις. Τα σεμινάρια του Φορέα καλύπτονται από το λογαριασμό ΛΑΕΚ του ΟΑΕ- (0,45%).

Σεμινάρια Μαρτίου

- Σχεδίαση & Λειτουργία Εγκαταστάσεων Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Η/Ζ)
- Ασφάλεια τροφίμων και οδηγίες ορθής πρακτικής για την εφαρμογή συστήματος HACCP σε ξενοδοχεία
- Ασφαλής ανύψωση φορτίων – Ασφάλεια κατά τις εργασίες σε ύψος
- Στρατηγική Επικοινωνίας μέσω Social Media
- Προσέγγιση και Μεθοδολογία 8 Φάσεων Σύνταξης για Επιτυχημένη Προσφορά
- Relationship Systems Intelligence at Work
- ISO 9001:2008 Εσωτερικός Επιθεωρητής Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας
- ISO 9001:2008 Επιθεωρητής/ Επικεφαλής Επιθεωρητής  Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας
- ISO 22716: 2007 Καλλυντικά - GMP
- Εσωτερικός Επιθεωρητής Ενοποιημένων Συστημάτων Διαχείρισης ΣΔΠ (ISO 9001:2008) / ΣΔΠ ISO (14001:2004) / ΣΔΥΑ (OHSAS 18001:2007)
- Δομικά Υλικά – Νέος Κανονισμός 305/2011 ΕΕ
- ISO 14001:2004 – Εσωτερικός Επιθεωρητής Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
- ISO 14001:2004 Επιθεωρητής/ Επικεφαλής Επιθεωρητής  Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
- Νέα Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη & Πρωτόκολλα Ελέγχου & Επανελέγχου
- Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384- Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις
- ISO 50001: 2011 -  Βασικές Αρχές Συστημάτων Διαχείρισης Ενέργειας
- Ολιστική Προσέγγιση  Σχεδίασης & Εγκατάστασης Φ/Β Σταθμού στην Πράξη σε Κατοικίες – Βιομηχανίες & Πάρκα
- Βασικές Αρχές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία
- OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008 - Εσωτερικός Επιθεωρητής Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία
- Μικροβιολογία Τροφίμων
- ISO 22000:2005 Βασικές Αρχές Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων
- ISO 22000:2005 Επιθεωρητής/ Επικεφαλής Επιθεωρητής Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων
- Η νέα έκδοση του BRC V6
- Διαχείριση Αλλεργιογόνων στη Βιομηχανία Τροφίμων
- Εισαγωγή στα συστήματα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στη Γεωργική Παραγωγή: AGRO 2.1 & 2.2. & GLOBALG.A.P. IFA V4
- Πιστοποίηση Βιολογικών Προϊόντων
- ISO 27001:2005 Information Security Management System (ISMS)
- Επιθεώρηση Ανυψωτικών Μηχανημάτων, Ασφάλεια κατά τη Μεταφορά & Ανύψωση Φορτίων
- Leadership Skills – Αποτελεσματική Ηγεσία Υφιστάμενων & Ομάδων
- Η Αποθήκη & ο Εξοπλισμός της – Επενδύστε σοφά, Αξιοποιήστε το κάθε ένα ευρώ σε όφελός σας
- Λιτή Διαχείριση (Lean Management)
- Νέα Εργαλεία Βελτίωσης Λιανικών Πωλήσεων: Νευροψυχολογία & Νευροποιότητα
- Βασικές Αρχές ITIL V.3
- Δείκτες Απόδοσης (KPIs)

Τα σεμινάρια της TÜV HELLAS διεξάγονται σε Αθήνα , Θεσσαλονίκη και Κρήτη.

TÜV HELLAS
Διεύθυνση Εκπαίδευσης

Διευθύντρια Εκπαίδευσης: Κονδυλία Κοντογιάννη
Τηλ: 210 6561681,e-mail: training@tuvhellas.gr

Υπεύθυνη επικοινωνίας Θεσσαλονίκη: Αγγελική Κούκουρα
Τηλ: 
2310 428495
Email: akoukoura@tuv-nord.com

Υπεύθυνος επικοινωνίας Κρήτη: Βαγγέλης Τσιτούνης
Τηλ: 2810 391856
Email: vtsitounis@tuv-nord.com

 

 

 

Κοπή Πίτας 2013
Η ετήσια γιορτή και συγκέντρωση του Φορέα μας. Δείτε στιγμές από την εκδήλωση

Θεραπευτικό Κέντρο Αθηνών
«ΛΕΥΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ»
Πιστοποιημένες Ποιοτικές Υπηρεσίες Υγείας

Ο Λόγος στις Πιστοποιημένες Επιχειρήσεις: Συνέντευξη της Μarketing Manager της SKAG κυρίας
Πόπης Σκαγιά
BREAKING NEWS

- Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών