από αριστερά: κα. Λούλα Πολίτη, κα. Κατερίνα Δήμα, κος. Σάββας Πελτέκης, κος Νίκος Λέκκος