header
Καλωσήλθατε στο ηλεκτρονικό περιοδικό της TÜV HELLAS Τεύχος 28 - Μάιος 2012
Editorial | Τα Νέα μας | Άποψη | Κοινωνική Ευθύνη | Εκδηλώσεις | Σεμινάρια | Τύπος | TÜV CYPRUS | TÜV NORD
Ο κ. Χ. Παπαγεωργίου, Διευθυντής της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας του Ομίλου EUROBANK EFG, αναλύει τα πλεονεκτήματα της Πιστοποίησης από την TÜV HELLAS
Μας Άρεσε
www.tuvhellas.gr

Όμιλος DRUCKFARBEN: Πρώτη Πιστοποίηση στην Ελλάδα από την TÜV HELLAS, με βάση το νέο Πρότυπο Διαχείρισης Ενέργειας

Ο Οργανισμός Επιθεώρησης & Πιστοποίησης TÜV HELLAS ολοκλήρωσε πρόσφατα με επιτυχία τη διαδικασία για την πρώτη πιστοποίηση στην Ελλάδα του Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας σύμφωνα με το νέο διεθνές Πρότυπο ISO 50001:2011, στις εταιρείες του Ομίλου DRUCKFARBEN, DFH DRUCKFARBEN ABEE και ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ AEBE. Το αντικείμενο δραστηριοτήτων καθώς και το πεδίο εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας είναι ο «Σχεδιασμός, Παραγωγή, Αποθήκευση, Διανομή και Εμπορία Εκτυπωτικών Μελανιών» και «Σχεδιασμός, Παραγωγή, Αποθήκευση, Διανομή και Εμπορία Χρωμάτων (KFAFT), Βερνικιών, Στόκων και Συστημάτων Ενεργειακής Αναβάθμισης και Εξοικονόμησης Ενέργειας Κτιρίων (BIOCLIMA)» αντίστοιχα.

Οι δύο εταιρείες απέδειξαν κατά τη διάρκεια των εργασιών επιθεώρησης ότι με την εκπόνηση της ενεργειακής ανασκόπησης έχουν εντοπίσει τόσο εκείνο τον εξοπλισμό όσο και εκείνες τις διεργασίες παραγωγής, αποθήκευσης και διανομής των προϊόντών τους με τη μεγαλύτερη χρήση και κατανάλωση ενέργειας (π.χ. ηλεκτρικής, χημικής), προσδιορίζοντας ταυτόχρονα τις ευκαιρίες και δυνατότητες βελτίωσης της ενεργειακής επίδοσής τους, με αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους ενέργειας και την αύξηση της συνεισφοράς τους στην προστασία του περιβάλλοντος.

Με βάση τα αποτελέσματα της ενεργειακής ανασκόπησης, οι εταιρείες προσδιόρισαν το επίπεδο αναφοράς για τη Διαχείριση Ενέργειας ορίζοντας ενεργειακούς δείκτες απόδοσης με τη βοήθεια των οποίων θα μετράται και παρακολουθείται η ενεργειακή επίδοση του εξοπλισμού και των διεργασιών παραγωγής, αποθήκευσης και διανομής των προϊόντών τους καθώς και της συνολικής επίδοσης του Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας.

Η απαιτούμενη τεκμηρίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας εκπονήθηκε από την εταιρεία ENERMAC ΕΠΕ και η πιστοποίησή του για τις δύο εταιρείες πραγματοποιήθηκε από την TÜV HELLAS χρησιμοποιώντας τη σχετική διαπίστευση του μητρικού της Οργανισμού TÜV NORD Group και έμπειρο Έλληνα επιθεωρητή.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι ο Όμιλος DRUCKFARBEN είναι ο είναι ο πρώτος Οργανισμός στην Ελλάδα που εγκαθιστά, εφαρμόζει και διατηρεί πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 50001:2011. Ο Όμιλος DRUCKFARBEN εφαρμόζει και διατηρεί επίσης Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008, Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001:2004 και τον Κανονισμό EMAS (1221/2009) και Διαχείρισης της Υγείας & Ασφάλειας των εργαζομένων στην εργασία σύμφωνα με την προδιαγραφή OHSAS 18001:2007 επίσης πιστοποιημένα από την TÜV HELLAS.

Ο Οργανισμός Επιθεώρησης και Πιστοποίησης TÜV HELLAS προσφέρει διαπιστευμένες υπηρεσίες Πιστοποίησης του προτύπου διαχείρισης της ενέργειας ISO 50001:2011, μέσω της διαπίστευσης του μητρικού οργανισμού TÜV NORD από τον Γερμανικό Φορέα Dakks. Χρησιμοποιώντας δικούς της επιθεωρητές με πολύχρονη εμπειρία στις Πιστοποιήσεις Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης - ISO 14001 & EMAS - αλλά και στον σχεδιασμό, την επίβλεψη και την αξιολόγηση δοκιμών παραλαβής μεγάλων ενεργειακών εγκαταστάσεων καθώς και στον προσδιορισμό μέτρων ενεργειακής βελτίωσης βιομηχανικών δραστηριοτήτων, είναι σε θέση να επιθεωρήσει αποτελεσματικά την εφαρμογή ενός Συστήματος Ενεργειακής Διαχείρισης και τη συμμόρφωσή του με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 50001:2011. 

TÜV HELLAS
Η TÜV HELLAS είναι Οργανισμός Επιθεώρησης και Πιστοποίησης, 100% θυγατρική του Γερμανικού Οργανισμού TÜV NORD Group. Στην Ελλάδα δραστηριοποιείται από το 1987 παρέχοντας ανεξάρτητες υπηρεσίες Επιθεώρησης και Πιστοποίησης (Third Party Inspection-Certification), και έχοντας συνδέσει το όνομά της με τα μεγαλύτερα έργα Υποδομής και Ανάπτυξης της Χώρας μας, συμβάλλοντας με τις υπηρεσίες της στην ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων και των κατασκευών, προσφέροντας υπηρεσίες με κύρος, αξιοπιστία, αναγνωρισιμότητα και προστιθέμενη αξία. Η ΤÜV HELLAS έχει την ευθύνη συντονισμού και χάραξης στρατηγικής για την ανάπτυξη του TUV NORD στα Βαλκάνια και τη Ν.Α. Μεσόγειο (Κύπρος, Αίγυπτος, Αλβανία, Βοσνία – Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Κόσσοβο, Κροατία, Λίβανος, Λιβύη, Ρουμανία, Σερβία, Τουρκία, FYROM).

 


 

Σεμινάρια: Έναρξη Β' Κύκλου Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων
Ο κ. Σ. Τόγιας μιλάει στο timetv.gr για τις Α.Π.Ε
και την εμπειρία της
TÜV HELLASΌμιλος DRUCKFARBEN: Πρώτη Πιστοποίηση
στην Ελλάδα από την
TÜV HELLAS, με βάση το νέο Πρότυπο Διαχείρισης Ενέργειας
BREAKING NEWS

Προκήρυξη του Προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ II»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα ΙΙ»

Εγκατάσταση, λειτουργία και έλεγχος ατμολεβητών

Προδημοσίευση προκήρυξης για την ενίσχυση επιχειρήσεων στο πλαίσιο των ΠΕΠ του ΕΣΠΑ