header
Καλωσήλθατε στο ηλεκτρονικό περιοδικό της TÜV HELLAS Τεύχος 28 - Μάιος 2012
Editorial | Τα Νέα μας | Άποψη | Κοινωνική Ευθύνη | Εκδηλώσεις | Σεμινάρια | Τύπος | TÜV CYPRUS | TÜV NORD
Ο κ. Χ. Παπαγεωργίου, Διευθυντής της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας του Ομίλου EUROBANK EFG, αναλύει τα πλεονεκτήματα της Πιστοποίησης από την TÜV HELLAS
Μας Άρεσε
www.tuvhellas.gr
Ο λόγος στις Πιστοποιημένες Εταιρείες

Ο κ. Χ. Παπαγεωργίου, Διευθυντής της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας του Ομίλου EUROBANK EFG, αναλύει τα πλεονεκτήματα της Πιστοποίησης από την TÜV HELLAS

  1. Ο Όμιλος Eurobank EFG αποτελεί τον πρώτο Όμιλο Τραπεζών στην Ελλάδα που πιστοποιείται για τα πρότυπα OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004, ΕΜΑS III και ISO 9001:2008. Ποια είναι τα οφέλη που αποκομίζει ο Όμιλος ακολουθώντας τα εν λόγω πρότυπα ;
Η εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης αναδεικνύει “εξ ορισμού” το συστηματικό τρόπο με τον οποίο η Eurobank EFG χειρίζεται τα κομβικά θέματα ποιότητας, περιβάλλοντος και υγείας και ασφάλειας.
Χάρης Παπαγεωργίου, Διευθυντής της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας
του Ομίλου EUROBANK EFG
Η πιστοποίηση του συνόλου ή μέρους αυτών των συστημάτων απαιτεί σημαντική προσπάθεια εκ μέρους των ανθρώπων του Οργανισμού αλλά ταυτόχρονα εξασφαλίζει το σωστό και συνεπή τρόπο εφαρμογής των συστημάτων , με βάση τα σημαντικότερα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα.  

 

  1. Η Επιθεώρηση και Πιστοποίηση της εσωτερικής λειτουργίας και των διαδικασιών που ακολουθούνται από έναν Τραπεζικό Όμιλο συμβάλλουν στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών του. Πόσο σημαντικό είναι η Πιστοποίηση να διενεργείται από έναν διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό πιστοποίησης όπως η TÜV HELLAS;

Πάγια τακτική της Eurobank EFG σχετικά με την πιστοποίηση των συστημάτων διαχείρισης είναι η συνεργασία με φορείς πιστοποίησης που διαθέτουν την απαραίτητη εμπειρία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ώστε να παρέχουν αναγνωρισιμότητα και αξιοπιστία στα πιστοποιητικά, αλλά και προστιθέμενη αξία. Οι επιθεωρήσεις “ρουτίνας” που απλά απονέμουν ή ανανεώνουν ένα πιστοποιητικό είναι για εμάς χάσιμο χρόνου. Στο πλαίσιο αυτό, η Τράπεζα παρακολουθεί τον συγκεκριμένο κλάδο, αξιολογεί τις διαθέσιμες υπηρεσίες και επιλέγει εκείνον τον Φορέα που πληροί στο μεγαλύτερο βαθμό τα αυστηρά κριτήρια και προδιαγραφές που απαιτούνται για την παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης προς την Τράπεζα. Και αυτή η αξιολόγηση είναι συνεχής και δυναμική.

 

  1. Ποια  είναι η προστιθέμενη αξία κατά τη διαδικασία Επιθεώρησης και Πιστοποίησης από την TÜV HELLAS ;

Με βάση τον εσωτερικό μηχανισμό αξιολόγησης της παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιούμε, φαίνεται ότι οι μονάδες και τα καταστήματα που εμπλέκονται στα συστήματα διαχείρισης και συμμετέχουν στις επιθεωρήσεις αντιλαμβάνονται ότι στην μέχρι σήμερα συνεργασία με την TUV HELLAS υπάρχει πράγματι μία θετική στάση που συμβάλλει στην συνεχή βελτίωση των συστημάτων μας. Είναι σημαντικό ο Φορέας Πιστοποίησης, χωρίς να υποβιβάζει τον ελεγκτικό του ρόλο σε σχέση με την τήρηση των απαιτήσεων των προτύπων, να καταφέρνει να αναδεικνύει τα θετικά σημεία και την ουσιαστική προσπάθεια του επιθεωρούμενου Οργανισμού. Απαραίτητη βέβαια προϋπόθεση για κάτι τέτοιο είναι ο επιθεωρούμενος να εμπλέκεται ενεργά και ουσιαστικά στην εφαρμογή των συστημάτων. Αυτό κάνουμε στη Eurobank EFG και έτσι πιστεύουμε ότι και η δουλειά των επιθεωρητών γίνεται ευχάριστη και δημιουργική.

 

  1. Πώς η πιστοποίηση ενός Τραπεζικού Ομίλου μπορεί να οδηγήσει στη μείωση του παραγωγικού κόστους και στη βελτίωση των εσωτερικών λειτουργιών στο πλαίσιο του σύγχρονου επιχειρηματικού περιβάλλοντος και ποιες οι τελικές θετικές επιπτώσεις στους πελάτες σας;

Είναι γνωστό στους επαγγελματίες του χώρου της ανάπτυξης και εφαρμογής συστημάτων διαχείρισης πως τα συστήματα αυτά περνούν πάντα μία “νηπιακή φάση” που διαρκεί τουλάχιστον 1-2 χρόνια. Μετά το χρονικό αυτό διάστημα τα συστήματα είτε καταρρέουν είτε αρχίζουν να καταδεικνύουν τα οφέλη από την εφαρμογή τους. Στη Eurobank EFG, έχοντας προ πολλού ξεπεράσει το “νηπιακό στάδιο” αφού εφαρμόζουμε συστήματα διαχείρισης εδώ και αρκετά χρόνια, έχουμε ξεκάθαρη και σαφή εικόνα για την συνεισφορά τους στη λειτουργία μας. Τα παραδείγματα είναι πολλά, όπως η συμβολή στη μείωση του λειτουργικού κόστους μέσω των περιβαλλοντικών προγραμμάτων παρακολούθησης και διαχείρισης της ροής των υλικών και των πόρων, η συστηματοποίηση των διεργασιών παροχής υπηρεσιών που αφενός εντοπίζει και διορθώνει αδύνατα σημεία αφετέρου διασφαλίζει την επαναληψιμότητα των καλών πρακτικών, η μεθοδική και επιστημονικά τεκμηριωμένη παρακολούθηση των συνθηκών υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων, ο εντοπισμός κινδύνων και ευκαιριών από την ολοένα αυξανόμενη ανάγκη για υπεύθυνη περιβαλλοντική συμπεριφορά από τους πελάτες και τους προμηθευτές μας, και πολλά άλλα. Περιβάλλον, Ποιότητα, και Υγεία και Ασφάλεια, εσωτερική τεχνογνωσία και συνεχής εκπαίδευση είναι λέξεις κλειδιά για το νέο μοντέλο του επιχειρείν, είναι ευκαιρίες δημιουργίας ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος που έχει τόσο πολύ ανάγκη η Ελληνική οικονομία στην τρέχουσα συγκυρία.

 

  1. Η εφαρμογή των προτύπων OHSAS 18001 για ασφάλεια στο εργασιακό περιβάλλον ISO 9001 για την ποιότητα και ISO 14001/ EMAS  για την Περιβαλλοντική Διαχείριση από την Eurobank EFG  εντάσσεται στο πλαίσιο της εταιρικής υπευθυνότητας του Ομίλου;

Η απόφαση ενός οργανισμού να εφαρμόσει συστήματα διαχείρισης περιβάλλοντος, ποιότητας και υγείας και ασφάλειας και μάλιστα να κάνει το παραπάνω βήμα της πιστοποίησης των συστημάτων αυτών είναι, ας μην ξεχνάμε, μία εθελοντική απόφαση, η οποία απορρέει από διάφορους παράγοντες, μερικοί εκ των οποίων αναφέρθηκαν και ανωτέρω. Από την άλλη πλευρά στην διεθνή βιβλιογραφία και πρακτική υπάρχουν πολλά παραδείγματα όπου η έννοια της εταιρικής υπευθυνότητας κατηγορείται για στοχευμένη και επιφανειακή “επικοινωνιακή ωραιοποίηση” της εικόνας ενός οργανισμού, μέσω ad hoc πρωτοβουλιών με απήχηση, όπως π.χ. οι χορηγίες, χωρίς περαιτέρω ουσία και βάθος. Στη Eurobank, όπως μπορεί κανείς να δει και στην ιστοσελίδα, τους ετήσιους απολογισμούς, και τις εξειδικευμένες εκθέσεις όπως η Περιβαλλοντική Έκθεση, η επικοινωνία των πρωτοβουλιών που αναδεικνύουν τον υπεύθυνο τρόπο με τον οποίο η Τράπεζα συμβάλλει στην αειφόρο ανάπτυξη, είναι τεκμηριωμένη και ουσιαστική.

 

 
Σεμινάρια: Έναρξη Β' Κύκλου Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων
Ο κ. Σ. Τόγιας μιλάει στο timetv.gr για τις Α.Π.Ε
και την εμπειρία της
TÜV HELLASΌμιλος DRUCKFARBEN: Πρώτη Πιστοποίηση
στην Ελλάδα από την
TÜV HELLAS, με βάση το νέο Πρότυπο Διαχείρισης Ενέργειας
BREAKING NEWS

Προκήρυξη του Προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ II»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα ΙΙ»

Εγκατάσταση, λειτουργία και έλεγχος ατμολεβητών

Προδημοσίευση προκήρυξης για την ενίσχυση επιχειρήσεων στο πλαίσιο των ΠΕΠ του ΕΣΠΑ